Heliomare ontvangt bronzen keurmerk van de Milieuthermometer Zorg

Gepubliceerd op 10 januari 2019

Zorg/onderwijs instellingen zijn doorgaans grootverbruikers van energie, water en voedsel. Via een Green Deal onderstrepen instellingen het belang om versneld te verduurzamen. Heliomare draagt ook haar steentje bij. Als beloning nam Jan Welmers het certificaat in ontvangst van wethouder Gaatze De Vries van de gemeente Heemskerk.

Op 10 januari 2019 mocht Jan Welmers, bestuurder van Heliomare, het bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg in ontvangst nemen voor de locatie van Heliomare in Heemskerk aan de Velst.

Het bronzen keurmerk houdt in dat het Heliomare voor de locatie in Heemskerk naast de verplichte criteria ook 18 extra duurzaamheidsmaatregelen heeft getroffen. Zo hebben zij de locatie klaar gemaakt voor de toekomst en de energietransitie.

Jan Welmers benadrukte het belang van duurzaamheid. Welmers: “Dat is geen wens, maar noodzaak. Het is eigenlijk al vijf over 12. Als Heliomare vinden wij het belangrijk dat zo’n grote locatie als die in Heemskerk investeert in duurzaamheid en daardoor een steentje bijdraagt aan een goede leefomgeving. We zijn dan ook heel blij met dit certificaat.”

Gaatze de Vries, Wethouder van de Gemeente Heemskerk met o.a. milieu en duurzaamheid in zijn portefeuille feliciteerde Heliomare met het behalen van dit keurmerk. De Vries: “Heliomare loopt met deze inspanningen ver vooruit in de regio. Daarnaast is een gezamenlijke aanpak van duurzaamheid van de bedrijven in de gemeente van belang. Het behalen van dit certificaat is een win-winsituatie voor onze aarde, de toekomst en de bewoners.”

Een aantal voorbeelden

  • Warmte- en koude wordt duurzaam opgewekt middels een bodemenergiesysteem (WKO).
  • Een significant deel van het energieverbruik van het gebouw wordt opgewekt met een PV-installatie van ca. 156 kWp, 56% van deze installatie is het eigendom van Heliomare. De PV-installatie is zo ontworpen dat de verschillende gebouweigenaren onder hetzelfde dak van de opgewekte energie gebruik kunnen maken. De energie die aan het openbare net wordt onttrokken, is zo geminimaliseerd.
  • Het gebouw en het terrein is integraal voorzien van ledverlichting.
  • Ventilatie vindt CO2-gestuurd plaats, er is geïnvesteerd in een comfortabel binnenklimaat (o.a. vloerverwarming en vloerkoeling).
  • De EPC-score van het gebouw is 22% beter dan volgens het Bouwbesluit wordt vereist.
  • Op het terrein is een voorziening voor het elektrisch opladen van scootmobiel en elektrische fietsen voor personeel én bezoekers.
  • De instelling heeft georganiseerd dat meubilair en medische apparatuur welke ongebruikt zijn worden uitgeleend en/of na afdanken worden hergebruikt.

Milieuthermometer en Green Deal Zorg

De Milieuthermometer is een van de beloften uit de Green Deal Nederland op weg naar Duurzame zorg, die in 2015 door diverse ziekenhuizen is getekend om de verduurzaming te versnellen. De Milieuthermometer is een duurzaamheidstool van het Milieuplatform Zorgsector wat door aangesloten zorginstellingen zelf wordt onderhouden.