Omgevingsdiensten NHN en IJmond, Milieuplatform Zorg en West-Friese zorginstellingen trekken samen op om zorg sneller te verduurzamen

Gepubliceerd op 11 februari 2019

Op 31 januari 2019 hebben bestuurders van zorginstellingen Stichting LeekerweideGroep (Medemblik), Woonzorggroep Samen (Schagen), het Dijklander Ziekenhuis (locaties Hoorn en Purmerend) en de directeuren van Milieuplatform Zorgsector en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) de Green Deal Zorg ondertekend. Eerder tekende Omgevingsdienst IJmond de deal. In de Green Deal Zorg maken partijen uit de zorg en overheden samen afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken.

Het Dijklander Ziekenhuis tekent de Green Deal voor zijn locaties Hoorn en Purmerend. Deze locaties vallen voor de Wet Milieubeheer en de verplichtingen in het kader van de Europese Energy Efficiency Directive (EED) onder het bevoegd gezag van zowel de RUD NHN als Omgevingsdienst IJmond. Vertegenwoordigers van de twee omgevingsdiensten waren dan ook aanwezig bij de ondertekening. Veel zorginstellingen hebben locaties in de gehele provincie Noord-Holland, onderlinge samenwerking is hierbij een voorwaarde en levert een positieve bijdrage aan de Green Deal Zorg.

Lees er meer over op de site van Milieuplatform Zorg.

Green Deal Zorg

Zorginstellingen, omgevingsdiensten, gemeenten en het Milieuplatform Zorg willen samen invulling geven aan een breed gedragen duurzame bedrijfsvoering. De Rijksoverheid en het Milieuplatform Zorgsector hebben daarom in 2015 de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ geïnitieerd. In december 2018 is een tweede Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ getekend, waarin partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven afspraken maken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers.

Lees meer op onze pagina over de Green Deal Zorg.

GD -098 1000