Europese JTF-subsidie: mooi vliegwiel voor duurzame ontwikkelingen in IJmond

Gepubliceerd op 3 mei 2022

Uitstekend nieuws voor het midden- en kleinbedrijf in de IJmond dat versnelt de energietransitie wil doormaken. ‘We hebben bij de Europese Unie 58,5 miljoen euro subsidie aangevraagd om de economische en sociale gevolgen van de energietransitie op te vangen. Met het geld uit het Just Transition Fund (JTF) kunnen we de groene economie van het mkb stimuleren. Dit creëert die een brede welvaart met nieuwe werkgelegenheid’, aldus wethouder Floor Bal, die zich als voorzitter van het portefeuillehouderoverleg bezighoudt met het JTF.

Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, die zorgt voor een klimaatneutraal Europa in 2050. ‘Het Fonds voor een Rechtvaardige Transitie is een financiële ondersteuning voor gebieden in Europa die ingrijpend worden getroffen door de overgang naar gebruik van duurzame bronnen. Daar hoort ook de IJmond bij’, legt JTF-kwartiermaker Vera van Vuuren (ODIJmond) uit.

Energietransitie grote impact op regionale banenmotor

Binnen deze regio is veel grote industrie, waaronder Tata Steel, die allemaal op zoek zijn naar een alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. ‘De transitie heeft bijvoorbeeld ook impact op de hier gesitueerde energiebedrijven en de papier- en cementindustrie. Evenals op de industriële dienstverleners en toeleveranciers van deze bedrijven. Zij vormen gezamenlijk een belangrijk onderdeel van de IJmondiale banenmotor’, zegt Bal.

Van cokesfabriek naar waterstof en zonnepanelen

Het belangrijkste doel van het JTF is om regio’s en mensen in staat te stellen om te gaan met de milieueffecten en de sociaaleconomische gevolgen van de transitie naar een klimaatneutraal Europa. Het fonds financiert daarom verbreding en modernisering van de plaatselijke economie en vangt gedeeltelijk de gevolgen voor de werkgelegenheid op. ‘Zo kan een werknemer van een te sluiten cokesfabriek worden begeleid naar nieuw werk’, geeft Bal als voorbeeld. ‘Hij kan worden omgeschoold naar een baan in een schone energietechnologie, zoals de ontwikkeling van waterstof als brandstof van de toekomst. Of hij kan kiezen voor een baan als zonnepaneleninstallateur, zodat hij duurzame zonneweides kan gaan aanleggen. Want voor al deze banen van de toekomst hebben we goedgeschoolde mensen nodig.’

Uitdaging voor mkb: kom met innovatieve en duurzame ideeën

Floor Bal (gemeente Velsen) en Vera van Vuuren (ODIJmond) dagen het mkb van de IJmond graag uit om met innovatieve, duurzame ideeën te komen. ‘Ontwikkel je bijvoorbeeld een op waterstof rijdende vrachtwagen? Ben je bezig met een andere groene ontwikkeling die veel energie of CO2-uitstoot bespaart? Of heb je een briljant idee voor de offshore windmolenindustrie, waarbij je technische bijstand nodig hebt? Dan kun je wellicht aanspraak maken op de JTF-subsidie. Het fonds wil namelijk als vliegwiel fungeren om ideeën voor duurzame ontwikkelingen extra aan te jagen.’

EU beoordeelt regioplan provincie  Noord-Holland en gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Velsen

De provincie Noord-Holland en gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben gezamenlijk een regioplan opgesteld, onder begeleiding van ODIJmond. Zo hopen we gezamenlijk sterk te staan om daadwerkelijk aanspraak te maken op de JTF-subsidie. ‘Dit plan is afgelopen maart bij de Europese Unie ingediend. We horen eind augustus of de door ons gevraagde 58,5 miljoen euro wordt uitgekeerd’, verwacht Bal. ‘De geluiden vanuit de EU zijn heel goed, dus we verwachten dat onze regionale mkb vanaf september daadwerkelijk financieel aanspraak kunnen maken op deze subsidie met hun duurzame ideeën en innovatieve ontwikkelingen. Dat is belangrijk. Want deze gelden kunnen niet alleen onze bedrijven helpen om nieuwe werkgelegenheid te ontwikkelen. Ook de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de IJmond krijgt hiermee een flinke groene impuls. Het duurzame mes snijdt aan meerdere kanten.’

Vragen over Just Transition Fund

Van Vuuren heeft er alle vertrouwen in dat de Europese financiële steun naar de IJmond zal komen. ‘De Nederlandse overheid bouwt momenteel aan een website. Hier kan de mkb-ondernemer straks alle informatie over de JTF-regeling vinden en kijken of zijn innovatieve, duurzame idee passend is’. ‘Maar ook ODIJmond zal de meest actuele ontwikkelingen rondom de JTF-gelden vermelden. Mochten mkb’ers uit de IJmond nu nog vragen over het Just Transition Fund hebben? Dan kunnen ze mij een e-mail sturen via vvuuren@odijmond.nl en zal ik hen antwoorden’, aldus Vera van Vuuren.