Melding indienen: Milieuregels

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van de milieuregels om zo een bijdrage te leveren aan het beschermen van het milieu. Milieuregels zijn grotendeels vastgelegd in de Wet milieubeheer.

Namens de gemeenten in ons werkgebied en de provincie Noord-Holland controleren wij bedrijven op de naleving van de geldende regels. Binnen ons werkgebied gaat het hier om circa 10.000 bedrijven. Bedrijven zijn ingedeeld in drie categorieën; type A, type B en type C. Type C bedrijven controleren wij jaarlijks. Type B bedrijven controleren wij doorgaans elke vijf jaar. Type A bedrijven controleren wij eens per tien jaar, of omdat wij milieuklachten ontvangen. Voor sommige branches wijken wij hiervan af en controleren wij bedrijven frequenter. Alle bedrijven, die onder ons bevoegd gezag vallen, hebben wij weergegeven op een digitale kaart. Binnen ons werkgebied vallen een aantal zogenaamde BRZO-bedrijven onder het bevoegd gezag van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Wet milieubeheer

De meeste bedrijven moeten voldoen aan de regelgeving binnen de wet milieubeheer. Als uw bedrijf onder deze wet valt, zijn er drie mogelijkheden:

  • Uw bedrijf valt onder de algemene regels, maar u hebt geen meldingsplicht.
  • Uw bedrijf valt onder algemene regels, u moet een melding doen.
  • Uw bedrijf heeft een omgevingsvergunning voor milieu nodig

Welke mogelijkheid op uw bedrijf van toepassing is, valt en staat met het type bedrijf. U checkt dit via de Activiteitenbesluit Internetmodule. Wanneer u geen melding hoeft te doen, dan bent u klaar. Dient u wel een melding te doen, dan kan dat direct in de Activiteitenbesluit Internetmodule. Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze aanvragen via het Omgevingsloket. Bij de meeste bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) volstaat een melding op grond van het Activiteitenbesluit. Complexere bedrijven hebben vaak een vergunning nodig.

Verandering binnen uw bedrijf

Wanneer u iets verandert binnen of aan uw bedrijf. Bijvoorbeeld omdat u gaat verbouwen, gaat uitbreiden of uw bedrijfsactiviteiten veranderen, dan kan het betekenen dat er andere milieuregels voor u gaan gelden. Controleer dit altijd via de Activiteitenbesluit Internetmodule.

Neem altijd eerst contact op met ons

Wanneer u een bedrijf wilt oprichten, of verbouwen, dan adviseren wij u eerst met ons contact op te nemen. Wij denken graag met u mee en kunnen dan ook direct beoordelen of uw geplande activiteiten onder de Wet milieubeheer vallen. Wij kunnen u ook adviseren of u een vergunning nodig heeft of dat een melding volstaat.

Melding ongewoon voorval

De Wet milieubeheer verplicht bedrijven om een ongewoon voorval met ernstige gevolgen voor het milieu te melden.

Wanneer er sprake is van een calamiteit op of in de bodem, met mogelijke milieuschade als gevolg, dan dient dit per calamiteitenbodem@odijmond.nl bij ons te melden.