Asbest


Totaalverbod op asbestgebruik

Sinds 1993 geldt een totaalverbod op asbesthoudende materialen. Toch zijn er nog steeds plekken waar asbest te vinden is, zoals in bouwmaterialen of in de grond. Omdat asbest schadelijk is voor de gezondheid en het milieu, is het belangrijk dat het asbest zo spoedig mogelijk en veilig wordt opgeruimd.

Vermoedt u asbest?

Omgevingsdienst IJmond staat voor een veilige woon- en werkomgeving. U kunt daarbij helpen. Ziet u een sloop of verbouwing en vermoedt u dat het gaat om een pand van vóór 1994? Meld dit dan via asbest@odijmond.nl.

Ketentoezicht bij gemeenten

Het is bekend dat asbestvezels schadelijk zijn voor de gezondheid. Toch wordt er nog steeds regelmatig onvoorzichtig gewerkt bij verbouwingen en installatiewerkzaamheden. Omgevingsdienst IJmond streeft naar optimaal toezicht. Door bewustwording en meldingsbereidheid bij betrokkenen en door informatie-uitwisseling tussen handhavende instanties, brengen wij dit samen in ketentoezicht. Via dit ketentoezicht willen wij nalevingsgedrag van onder meer installatiebedrijven, waar het gaat om het bewerken van asbesthoudende materialen, verscherpen.

Kennis uitwisselen

Om dit ketentoezicht te optimaliseren is het belangrijk dat instanties kennis met elkaar blijven uitwisselen en samen heldere afspraken maken. Om dit te faciliteren, hebben wij de praktische werkwijzer asbest opgesteld. Dit document, tezamen met een training van een middag, bieden wij gemeenten aan, om zo de aanpak van asbest te verbeteren.

Praktijktraining asbest

Verbod op asbestdaken

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer tegen het verbod op asbestdaken gestemd. Dit betekent dat er geen definitief verbod op asbestdaken komt, per 1 januari 2025. Dit zegt niets over het gezondheidsrisico dat verweerde asbestdaken vormen voor de leefomgeving. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid.

Fonds

Asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid. Het is belangrijk dat asbest zo snel mogelijk, op de juiste manier, wordt verwijderd. Voor asbestdaken* wordt er gewerkt aan financiële ondersteuning bij verwijdering. Wilt u op de hoogte blijven? Kijk op de website Asbestversnelling.

*Een asbestdak is bijvoorbeeld een asbestbevattende golfplaat of daklei. Asbesthoudende toepassingen aan de binnenkant van gebouwen, boeidelen, dakgoten, en gevelpanelen zijn uitgesloten van deze regeling.

Verbouwen/renoveren/slopen en asbest

Huurt of bezit u als particulier of bedrijf een bouwwerk waarvan de bouw voor 1 januari 1994 is gestart? Bent u van plan te gaan verbouwen, renoveren of slopen? Dan bent u verplicht bepaalde regels met betrekking tot asbest na te leven. Hieronder kunt u kiezen voor uw situatie: particulier of bedrijf.

Veel gestelde vragen over asbest