Bedrijven - Verbouwen/renoveren/slopen en asbest

Huurt of bezit u als bedrijf een bouwwerk waarvan de bouw voor 1 januari 1994 is gestart? Bent u van plan te gaan verbouwen, renoveren of slopen? Dan bent u verplicht onderstaande regels met betrekking tot asbest na te leven.

Voor bedrijven in bezit van een bouwwerk geldt de volgende procedure:

  • Als ondernemer dient u bij renovatie of sloop het bouwwerk te laten inventariseren op de aanwezigheid van asbest door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau1.
  • Na de asbestinventarisatie dient u een sloopmelding2 in via het landelijk digitaal loket: www.omgevingswet.overheid.nl.
  • U mag vier weken na het indienen van de sloopmelding het asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf1. Dit geldt voor de toepassingen die in het asbestinventarisatierapport vermeld staan onder risicoklasse 2 of 2a.
  • De asbesttoepassingen welke vermeld staan onder risicoklasse 1 hoeven niet per se door een gecertificeerd bedrijf te worden verwijderd. Een willekeurige aannemer mag dit werk uitvoeren mits zij aantoonbaar op de hoogte zijn van hoe asbest op een veilige manier te verwijderen.
  • Bij risicoklasse 2 en 2a toepassingen dient er na afloop van de werkzaamheden een eindcontrole uitgevoerd te worden door een geaccrediteerd laboratorium waarmee bepaald wordt of u de ruimte waaruit asbest is verwijderd weer veilig kunt betreden.
  • Bij risicoklasse 1 is het ook mogelijk dat de aannemer die het werk uitgevoerd heeft een einddocument opstelt waarin hij aangeeft dat er geen asbesthoudende materialen of restanten zijn achtergebleven.
  • Het asbestafval dient door een erkende vervoerder naar de stort gebracht te worden.

De eindcontroledocumenten en de stortbonnen moeten binnen twee weken na afloop van de werkzaamheden verstuurd worden aan asbest@odijmond.nl.

ad 1) Via de website van Stichting Ascert vindt u asbestinventarisatiebureau’s en -verwijderingsbedrijven

ad 2) Indien er geen asbest aangetroffen wordt, dient u alsnog een sloopmelding in te dienen als u verwacht dat er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt. Blijft u onder de 10 m3 en is er geen asbest aangetroffen dan is een sloopmelding niet verplicht.