Meldingsplicht wijzigingen ten opzichte van het saneringsplan

Wanneer u wilt afwijken van een goedgekeurde saneringsaanpak, dan dient u dit direct bij ons te melden.

Afwijken van het saneringsplan is bijvoorbeeld aan de orde wanneer u tijdens de sanering een onbekende verontreiniging aantreft, of wanneer meer (afval)stromen vrijkomen, een civieltechnische situatie verandert of wanneer u onverwachts asbest of een ondergrondse tank aantreft.

Deze onvoorziene omstandigheden dient u onmiddellijk telefonisch en schriftelijk (met het meldingsformulier “Wijziging saneringsplan/Wijziging BUS-melding”) bij ons te melden. Maak voor het invullen van het meldingsformulier gebruik van onze toelichting (docx, 44 kB).

Melding digitaal indienen

Om uw melding in te dienen, maakt u gebruik van ons aanvraagformulier. Na het invullen van uw contactgegevens, of de contactgegevens van het bedrijf waarvoor u de melding indient, kiest en downloadt u het gewenste formulier. U kunt deze direct digitaal invullen en als bijlage meesturen met het aanvraagformulier. De afhandeltermijn gaat in op het moment dat wij uw melding, compleet en voorzien van alle relevante bijlagen, hebben ontvangen.