Uitvoering bodemsanering

Wanneer u een beoordeling of beschikking heeft aangevraagd bij ons en wij hebben deze afgegeven, dan kunt u gaat starten met de daadwerkelijke sanering. Wij vragen u nog wel ons op twee momenten een meldingsformulier toe te sturen. Dat is bij de aanvang en de beëindiging van de bodemsanering. De formulieren vindt u op deze pagina.

Meldingsplicht aanvang uitvoering bodemsanering

Voordat er gestart kan worden met een bodemsanering, moet er een melding gedaan worden via een digitaal aanvraagformulier (Aanvraagformulier WBB). Na het invullen van uw contactgegevens, of de contactgegevens van het bedrijf waarvoor u de melding indient, kiest en downloadt u het gewenste formulier. U kunt deze direct digitaal invullen en als bijlage meesturen met het aanvraagformulier. De afhandeltermijn gaat in op het moment dat wij uw melding, compleet en voorzien van alle relevante bijlagen, hebben ontvangen. Indien uw melding incorrect of onvolledig is, nemen wij contact met u op om de melding aan te vullen.

Meldingsformulier start bodemsanering

Uiterlijk één week voor de daadwerkelijke aanvang van de sanering dient u het meldingsformulier “Aanvang bodemsanering” volledig ingevuld en ondertekend bij ons in te dienen.

Meldingsplicht gereedmelding bodemsanering

Uiterlijk één week voor beëindiging van de sanering dient u het meldingsformulier “Gereedmelding bodemsanering” volledig ingevuld en ondertekend bij ons in te dienen.

De periode tussen het afgeven van een beschikking over het saneringsplan en de daadwerkelijke uitvoering van de sanering kan enkele jaren beslaan.