Nota Bodembeheer regio Waterland


Regio Zaanstreek-Waterland

Om grondverzet (verplaatsen of hergebruik van grond), conform het Besluit bodemkwaliteit, op een duurzame manier uit te kunnen voeren, heeft de regio Waterland een Bodemkwaliteitskaart, plus een Bodemfunctieklassenkaart (pdf, 9.8 MB) en een Nota Bodembeheer 2018-2028 (pdf, 17 MB) opgesteld. Deze gelden voor de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland.

Nota bodembeheer ODIJmond (vanaf 1 jan 2024)

Hier kunt u de Nota bodembeheer ODIJmond downloaden. Deze nota bevat ook de bodemfunctieklassenkaart. Deze nota geldt voor al onze deelnemende gemeenten, op Haarlem na. Deze nota treedt in werking met de het inwerking treden van de Omgevingswet (1 januari 2024).