Bodembeschermende voorzieningen

Bedrijven in Nederland gebruiken veel verschillende stoffen. Veruit de meeste van deze stoffen horen niet in de bodem thuis. Bij bedrijfsmatige activiteiten, waarbij het risico bestaat dat deze stoffen in de bodem terechtkomen, moet een bedrijf zijn bodem beschermen tegen die stoffen.

De bodemvoorschriften staan omschreven in de Nederlandse richtlijn Bodembescherming Bedrijfsmatige activiteiten, opgesteld door de overheid en het bedrijfsleven. De NRB stelt voorschriften om bodemverontreiniging te voorkomen en geeft aan wanneer activiteiten als bodembedreigend zijn aan te merken en welke maatregelen en voorzieningen moeten worden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen. Denk hierbij aan:

  • vloeistofdichte voorziening
  • vloeistof kerende voorziening
  • werkinstructies

Wilt u meer informatie over het opmaken van een PBV-verklaring om de vloeistofdichtheid van een vloer aan te tonen? Kijk dan op www.sikb.nl. Op deze pagina vindt u een lijst met erkende inspectiebedrijven en andere wetenswaardigheden over bodembescherming.