Producten en diensten Zandvoort


Plaatsen voorwerp bouwwerkzaamheden op openbare weg

Plaatst u een voorwerp voor bouwwerkzaamheden op de openbare weg, dan hebt u soms een ontheffing nodig. U vraagt de ontheffing minstens acht weken van te voren aan via de website van de gemeente Zandvoort

Ook toezicht op milieu

Samen met andere instanties houden wij ook toezicht op de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente Zandvoort. Onze inspecteurs controleren regelmatig of bedrijven zich aan de wetgeving houden. Signaleert u situaties die een gevaar kunnen opleveren voor het milieu, of ervaart u hinder van een bedrijf of een bouwplaats, dan kunt u dit bij ons melden. Wij behandelen ook de klachten veroorzaakt door circuitpark Zandvoort.

Wanneer u iets in uw omgeving ziet en vermoedt dat het niet voldoet aan de bouwregelgeving, dan kunt u hiervan melding maken via ons online meldingsformulier.

Asbest

Gaat u verbouwen, of slopen? Dan kunt u asbest tegenkomen. Wij adviseren altijd om asbest door een gecertificeerd bedrijf te laten verwijderen. In een enkel geval, mag u asbest zelf verwijderen, maar daar zitten strikte regels aan vast. Wij informeren u daar over.

Vergunningen overzicht Zandvoort

In ons Geografisch Informatie Systeem (GIS-viewer) kunt u voor uw gemeente bijvoorbeeld alle verleende vergunningen inzien. Klik op de link hieronder.