Circuitpark Zandvoort


De Dutch Grand Prix op het Circuit van Zandvoort. Op deze pagina vindt u alle openbare stukken over de vergunningen die te maken hebben met de Dutch Grand Prix op het Circuit van Zandvoort.

Wanneer zijn stukken openbaar?

Wanneer wij een vergunningsaanvraag ontvangen inzake het Circuit Zandvoort, publiceren wij deze aanvraag in de Zandvoortse Courant. Ook via deze website melden wij de aanvraag. De stukken rondom de aanvraag komen beschikbaar via deze website wanneer de vergunning is verleend. Geïnteresseerden die, gedurende de reguliere voorbereidingsprocedure, stukken willen inzien kunnen hiervoor een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, of de stukken inzien via de computer in de centrale hal van het gemeentehuis. Tijdens de inzage van de stukken mogen er geen kopieën worden gemaakt.

Vragen over documenten?

Wanneer stukken openbaar worden publiceren wij deze op deze pagina. We kunnen ons voorstellen dat u (inhoudelijke) vragen heeft over de documenten op deze pagina. Wij willen u vragen om voor deze vragen gebruik te maken van ons online formulier.

Vergunningen t.b.v. aanpassing Circuit Park Zandvoort