Circulaire economie


Het aantal consumenten in de wereld stijgt. Daardoor worden grondstoffen om producten te maken steeds schaarser en duurder. Tenzij we slimmer omgaan met grondstoffen en materialen zodat we ze deels kunnen hergebruiken. We noemen dit een circulaire economie. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het afval is de nieuwe grondstof. Afvalstoffen worden maximaal hergebruikt.

Bent u ondernemer in de IJmond, Zuid-Kennemerland of Zaanstreek-Waterland en heeft u vragen over circulaire economie? Neem contact met ons op, we denken graag met u mee. U kunt uw vraag richten aan Anne Twilt, atwilt@odijmond.nl of 0251 - 263 863.

Omgevingsdienst IJmond staat voor de uitdagende taak om circulaire innovaties van bedrijven mogelijk te maken. Dit doen we het liefst door in gesprek te gaan met bedrijven die experimentele, circulaire initiatieven hebben. Omgevingsdienst IJmond kan binnen haar wettelijke mogelijkheden en bevoegdheden meedenken en faciliteren. Ook zijn wij op de hoogte van de (on)mogelijkheden. We staan in contact met regionale, landelijke en Europees werkgroepen. Die hebben als doel kennis en ervaringen te delen en uit te wisselen.

De overheden in de Metropool Regio Amsterdam, waar het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond ook onder valt, werken nauw met elkaar samen in de omslag naar een circulaire economie. Zo is er een laagdrempelig loket om belemmeringen op het gebied van wet en regelgeving te melden en zo mogelijk weg te nemen. Dit kunnen belemmeringen zijn op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau.

Voorbeelden uit de circulaire economie zijn

  • Nuttige plantendelen uit de tuinbouw bruikbaar maken als bouwmateriaal of bodemverbeteraar;
  • Een oude spijkerbroek inleveren zodat er weer een nieuwe spijkerbroek van gemaakt kan worden;
  • Olie als grondstof voor producten en materialen vervangen door plantaardige grondstoffen;
  • Weigeren van single-use plastic verpakkingen of bestel voor eenmalig gebruik;
  • Het tegengaan van voedselverspilling in de bijvoorbeeld de horeca en de zorg;

Bent u ondernemer en ervaart u belemmeringen? Meld de belemmering via de website van Metropoolregio Amsterdam. Of neem direct contact op met Alex Lam van Omgevingsdienst IJmond, atwilt@odijmond.nl of 0251 - 263 863.

Gevestigd in de IJmond en aan de slag met circulaire economie?

In 2021 startte Omgevingsdienst IJmond met haar tweede Interreg-project: Upcycle Your Waste.

Met als motto Minimise your waste, maximise your business willen ze bedrijven in havengebonden gebieden ondersteunen bij het minimaliseren van de afvalstromen en het onderzoeken of die afvalstromen ook als grondstoffen kunnen dienen. Meedoen? Kijk op de website van GreenBiz IJmond.