Ondernemers


Energie besparen begint altijd met inzicht in het eigen verbruik. Stookt u binnen de juiste tijden? Gaat het licht 's avonds en in het weekend uit? Heeft u al kleine maatregelen getroffen? In de praktijk zien wij dat veel bedrijven met een geringe inspanning grote energiewinst kunnen behalen. Bekijk uw jaarrekening, laat controleren of uw installaties goed zijn ingeregeld en neem daarna stappen om energie te besparen met bijvoorbeeld led verlichting en leidingisolatie. Alleen al met een optimale inregeling van installaties bespaar u al snel 10 tot 30% op uw energierekening! Dat is de moeite waard.

Informatieplicht

Samen gaan we aan de slag om de doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord te behalen. Ook het bedrijfsleven is aan zet. Naast de verplichte, maar ook rendabele, energiebesparende maatregelen voor bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh (elektriciteit) en/of 25.000 m3 (gas) of meer is er nu de verplichting een melding te doen. Sinds 2019 bestaat de Informatieplicht. Omgevingsdienst IJmond doet de administratieve en fysieke controles van de meldingen.

Energiebesparingsplicht

Bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh (elektriciteit) en/of 25.000 m3 (gas) of meer zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen als die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Om bedrijven hierbij te ondersteunen zijn Erkende maatregelenlijsten gepubliceerd.

Energielabel-C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Gebouwen die niet aan deze verplichting voldoen mogen per 1 januari niet meer als kantoor gebruikt worden

Inzicht in uw energiegebruik met een datalogger

Wij zien dat bij veel bedrijven klimaat- en ventilatie installaties (nog) niet optimaal zijn ingeregeld. Zo wordt er soms onnodig verwarmd, gekoeld of lucht ververst terwijl panden gesloten zijn. Dit komt ook voor in de koudere maanden en tijdens feest- en vakantiedagen.

Door uw installaties optimaal in te regelen, bespaart u al snel 10 tot 30% op uw energierekening. Onze datalogger geeft inzicht.