Ondernemers


Energie besparen begint altijd met inzicht in het eigen verbruik. Stookt u binnen de juiste tijden? Gaat het licht 's avonds en in het weekend uit? In de praktijk zien wij dat veel bedrijven met een geringe inspanning grote energiewinst kunnen behalen.

Check, klik, bespaar

Veel ondernemingen en instellingen vallen onder de informatie- en energiebesparingsplicht. Geldt dit ook voor u? Dat kan best ingewikkeld zijn.

Provincie Noord-Holland, de omgevingsdiensten en gemeenten willen u daarbij helpen. Check of u aan deze verplichtingen moet voldoen en zo ja, hoe u dat kunt aanpakken. Ontdek het met Check Klik Bespaar.

Bent-u-verplicht

Label-C voor kantoren

Beslisboom-label-c-RVO

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Gebouwen die niet aan deze verplichting voldoen mogen per 1 januari niet meer als kantoor gebruikt worden.

Check deze factsheets