Ondernemers


Energie besparen begint altijd met inzicht in het eigen verbruik. Stookt u binnen de juiste tijden? Gaat het licht 's avonds en in het weekend uit? Heeft u al kleine maatregelen getroffen? In de praktijk zien wij dat veel bedrijven met een geringe inspanning grote energiewinst kunnen behalen. Bekijk uw jaarrekening, laat controleren of uw installaties goed zijn ingeregeld en neem daarna stappen om energie te besparen met bijvoorbeeld led verlichting en leidingisolatie. Alleen al met een optimale inregeling van installaties bespaar u al snel 10 tot 30% op uw energierekening! Dat is de moeite waard.

Informatieplicht

Samen gaan we aan de slag om de doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord te behalen. Ook het bedrijfsleven is aan zet. Naast de verplichte, maar ook rendabele, energiebesparende maatregelen voor bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh (elektriciteit) en/of 25.000 m3 (gas) of meer is er nu de verplichting een melding te doen. Sinds 2019 bestaat de Informatieplicht. Omgevingsdienst IJmond doet de administratieve en fysieke controles van de meldingen.

Erkende maatregelenlijsten

Bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh (elektriciteit) en/of 25.000 m3 (gas) of meer zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen als die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Om bedrijven hierbij te ondersteunen zijn Erkende maatregelenlijsten gepubliceerd.

Bent u gevestigd in de IJmond?

GreenBiz IJmond is een vereniging voor en door ondernemers, die u helpt met het verduurzamen van uw bedrijf en uw bedrijventerrein. Zij richten zich op de thema’s energie besparen, duurzame energie opwekken, educatie en circulaire economie.