Evenementen


Voor een aantal van onze gemeenten adviseren wij op aanvragen voor een evenementenvergunning. Ook houden we toezicht. In de aanloop tot een evenement met vergunning, adviseren wij gemeenten op verschillende thema's. Bijvoorbeeld geluid. Zodra het evenement gaande is, controleren wij samen met andere instanties of de organisatie zich ook aan de voorwaarden in de vergunning houdt. Dit is belangrijk om onze leefomgeving voor iedereen, dus ook omwonenden, leefbaar te houden.

Ik wil een evenement organiseren

Voor u een evenement gaat organiseren, is het belangrijk te onderzoeken wat er in uw gemeente mogelijk en toegestaan is. Om te kijken of u een melding of een vergunning nodig heeft, kunt u hieronder doorklikken naar de website van de gemeente waar uw evenement plaatsvindt. Omgevingsdienst IJmond adviseert bijna alle gemeenten in haar werkgebied over evenementen. Het gaat hierbij om licht, geluid, omgang met gevaarlijke en bodembedreigende stoffen, afvalwater, duurzaamheid, bouw, horeca en (brand)veiligheid.

Aanvraag indienen

Uw aanvraag dient u in bij de gemeente waar het evenement plaatsvindt. Zij vragen ons om advies op bovenstaande zaken. Bekijk eerst het evenementenbeleid van uw gemeente op de gemeentelijke website.

Gaat u een groot evenement organiseren? Begin op tijd met uw aanvraag, denk aan zes maanden van tevoren. U moet ook rekening houden met de evenementenkalender van de betreffende gemeente. Dit is belangrijk omdat er bij de gemeente en de veiligheidsdiensten ruimte moet zijn voor uw evenement. Let bij uw aanvraag op dat u hem zo compleet mogelijk maakt. Omschrijf zo ruim mogelijk uw idee en verwachting van aantallen bezoekers. En denk bijvoorbeeld ook na over natuurwetgeving, verkeer, beveiliging en toiletten.

Als uw gemeente er niet tussen staat, adviseren wij daar niet op evenementenvergunningen.

Ik ervaar overlast van een evenement

Evenementen zorgen voor reuring in de leefomgeving. In sommige gevallen wordt dit als overlast ervaren door omwonenden. U kunt overlast ervaren van geluid, vervuiling, (fout) parkeren van auto's en fietsen.

Meld dit altijd bij uw gemeente of bij de politie. Wanneer u snel een melding doet, kan er tijdens het evenement nog gehandeld worden op de melding.

Geluid is een speerpunt

De organisatie van een evenement krijgt in de evenementenvergunning voorwaarden voor muziekgeluid. Dit gaat om volume en tijdsduur. Tijdens het evenement is geluid het speerpunt bij ons toezicht, zeker bij grote evenementen. Wij houden tijdens een evenement toezicht op geluid en we controleren hierbij of de geluidnormen in de vergunning niet worden overschreden.

Overigens betekent dat u hard geluid hoort niet direct dat dit buiten de voorwaarden in de evenementenvergunning valt. U kunt dus overlast ervaren, maar het muziekgeluid kan dan wel binnen de geluidsnormen vallen.

U kunt evengoed een melding of klacht indienen bij de gemeente of via de politie. Doe dit direct wanneer u overlast ervaart. Dan kunnen onze collega's tijdens het evenement meten of de organisatie aan de vergunning voldoet.

Voor grote evenementen hebben gemeenten in regio Zaanstreek-Waterland een klachtenlijn. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.

De gemeente en de politie zien toe op de naleving van de voorschriften van de vergunning.

Wat doet Omgevingsdienst IJmond?

Wij hebben een adviserende rol wanneer u een aanvraag voor een evenementenvergunning indient bij uw gemeente. Wij geven advies op verschillende punten:

  • licht
  • geluid
  • gevaarlijke en bodembedreigende stoffen
  • afvalwater
  • duurzaamheid
  • bouw
  • horeca
  • (brand)veiligheid

De gemeente maakt de uiteindelijke vergunning.

Voor enkele gemeenten doen we ook bouwtoezicht bij de opbouw van tenten en podia, brandveiligheid en horeca. We werken samen met gemeente, veiligheidsregio, landschap en de politie. Dit is in de aanloop naar het evenement, tijdens het toezicht houden wanneer het evenement gaande is en daarna in de evaluatie.

Tijdens het evenement houden we toezicht op het naleven van de milieuregels in de evenementenvergunning. Afhankelijk van de grootte van het evenement lopen we een of meerdere toezichtrondes.

In de evaluatie kijken we hoe het vergunningstraject en het evenement verlopen zijn. Op die manier zoeken we samen hoe we het evenement veilig en verantwoord kunnen organiseren. Ook bekijken we direct de plannen voor het jaar erop, als die er zijn.