Geluidbelastingkaarten

Een keer per vijf jaar actualiseren gemeenten hun geluidbelastingkaart. De verplichting tot het opstellen en actualiseren van een geluidbelastingkaart is opgenomen in de Wet milieubeheer en vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn omgevingslawaai in Nederland.

In de geluidbelastingkaarten staat de geluidbelasting weergegeven die wordt veroorzaakt door wegen, spoorwegen en industrie in of nabij de gemeente. Via de geluidbelastingkaarten wordt naast de veroorzaakte geluidbelasting ook duidelijk hoeveel woningen, of andere geluidsgevoelige objecten of terreinen en stille gebieden de regio kent.

Wij hebben in 2017 namens vijf gemeenten geluidbelastingkaarten opgesteld en/of geactualiseerd. De nieuwe gegevens vervangen de kaarten die in 2012 waren vastgesteld. De plannen zijn via deze pagina digitaal in te zien.

Actieplannen

De geluidkaarten vormen de basisgegevens voor de actieplannen die we voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen opstelden. In de plannen staat het geluidbeleid voor de periode 2013-2018.