Havens en zee

In havens worden veel producten overgeslagen, variërend van kolen, ertsen en veevoerderivaten tot aardappelen, vis en andere diepgevroren producten. Deze havens zijn economisch van groot belang. De havens in Noord-Holland, waaronder Amsterdam, Zaandam, Velsen en Beverwijk werken nauw samen. Samen zijn deze havens qua grootte de vijfde van Europa.

De aanvoer vindt per zeeschip plaats over de Noordzee. Verdere doorvoer vindt plaats per binnenvaartschip of per spoor en weg. Omgevingsdienst IJmond en KIMO werken aan een evenwicht tussen economie en milieu. Milieu is ook recreatie. Recreatie is economie. Een schone Noordzee is economie.