Harmonisatie regelgeving

In januari 2020 is de nieuwe Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 in de havens van Velsen en Beverwijk in werking getreden. De twee grootste havenregio’s van Nederland, Rotterdam en Amsterdam hebben samen een Havenverordening opgesteld om te zorgen voor eenduidigheid in de regelgeving, met ruimte voor lokale verschillen.

De nieuwe havenverordening is duidelijker voor de klant, omdat de regels hetzelfde zijn voor een schip dat één van de havens in Amsterdam, Rotterdam Velsen, Zaanstad, Beverwijk, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen of Schiedam bezoekt.

Door de artikelen die vrijwel hetzelfde regelen samen te voegen, is het aantal artikelen afgenomen en is de verordening overzichtelijker geworden. In deze verordening is waar het mogelijk gekozen te beschrijven wat mag, in plaats van te verbieden wat niet mag.

Nieuwe brandstoffen

Om flexibel in te kunnen spelen op de komst van nieuwe en schonere brandstoffen is in de havenverordening een scheepsenergieparagraaf opgenomen. Naast het bunkeren van conventionele brandstoffen is hierin ook het bunkeren van andere brandstoffen en hulpstoffen gereguleerd op drie niveaus: het verstrekken van een vergunning, het aanwijzen van locaties en het stellen van voorwaarden aan de operationele veiligheid.

Online aanvragen en melden

Bij het opstellen van de havenverordening is de één-loketgedachte voortgezet. Dit principe sluit zoveel mogelijk aan bij de in de havens reeds gebruikelijke werkwijzen en garandeert een 24-uurs beschikbaarheid.

De één-loketgedachte houdt voor onze taken een samenwerking in tussen gemeenten, Havenbedrijf Amsterdam N.V. en de Omgevingsdienst IJmond. Alle meldingen en aanvragen kunnen één plek worden ingediend. Kijk voor het digitale havenloket op de site van Vergunningen en ontheffingen Zeevaart | Port of Amsterdam. Via dit loket worden alle meldingen en ontheffingsaanvragen behandeld en geregistreerd in het Haven Management en Informatiesysteem (HaMIS). HaMIS wordt door zowel Havenbedrijf Amsterdam als Rotterdam gebruikt voor de afhandeling van het scheepvaartverkeer in de regio’s IJmond en Rijnmond. Omgevingsdienst IJmond heeft een beperkte toegang tot dit systeem om meldingen m.b.t. de Havenverordening in te zien en toezicht te houden.

Belangrijk voordeel is dat één-loket een 24-uursbeschikbaarheid garandeert. Schepen kunnen 24 uur per dag meldingen doen en aanvragen indienen voor vergunningen en ontheffingen. Een aanvraag voor een ontheffing of vergunning moet minimaal 3 werkdagen vooraf worden ingediend.

(© RWS - RIKZ/AGI)

(© RWS - RIKZ/AGI)