Regionale Visie Luchtkwaliteit


Ruimte voor schone lucht

De IJmond is een economische motor van formaat. Om dat te blijven, hebben bedrijven de ruimte nodig om te groeien. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor de luchtkwaliteit in de regio. Schone lucht is van belang voor onze gezondheid. Daarom slaat, wat de IJmondgemeenten betreft, de balans door naar het verbeteren van de luchtkwaliteit. Anders gezegd: ruimte voor schone lucht heeft voor de bestuurders van de IJmondgemeenten prioriteit.

Daarom werken de vier IJmondgemeenten sinds 2012 samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. In 2012 stelden zij de Regionale Visie Luchtkwaliteit 2012-2016 vast. In deze vier jaar zijn diverse maatregelen met een positief effect op de luchtkwaliteit gerealiseerd. Om deze lijn niet alleen vast te houden, maar ook in te zetten op verdere daling van de luchtverontreiniging is een nieuwe visie opgesteld.