Regionale Visie Luchtkwaliteit


Ruimte voor schone lucht

De vier IJmondgemeenten werken sinds 2012 samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. In 2012 stelden zij de regionale Visie Luchtkwaliteit 2012-2016 vast. In deze vier jaar zijn diverse maatregelen met een positief effect op de luchtkwaliteit gerealiseerd. Om deze lijn vast te houden en luchtkwaliteit op de agenda te houden, is een nieuwe visie opgesteld. De visie Luchtkwaliteit 2017-2021 zet in op verdere daling van de luchtverontreiniging.

In de IJmond zoeken we voortdurend naar de balans tussen economie en milieu. De IJmond is een economische motor van formaat. Om dat te blijven, hebben bedrijven de ruimte nodig om te groeien. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor de luchtkwaliteit in de regio. Schone lucht is van belang voor onze gezondheid. Daarom slaat, wat de IJmondgemeenten betreft, de balans door naar het verbeteren van de luchtkwaliteit. Anders gezegd: ruimte voor schone lucht heeft voor de bestuurders van de IJmondgemeenten prioriteit.

Digitaal magazine

Wilt u meer weten over de aanpak van de komende jaren? Blijf bij en ontdek de visie luchtkwaliteit 2017-2021 in ons magazine: Ruimte voor schone lucht. Twee keer per jaar zullen wij, via dit magazine, aandacht geven aan de  voortgang van de visie. Wilt u deze in uw mailbox ontvangen? Meld u aan.