Scheepvaart

Schepen stoten roet uit en dat is slecht voor de lucht en voor onze gezondheid. Daarnaast gebruiken schepen (diesel)generatoren om elektriciteit op te wekken. Dit doen zij zowel tijdens het varen als tijdens het stilliggen, zoals bijvoorbeeld in de haven. Het gebruik van dieselgeneratoren draagt ook bij aan luchtvervuiling.

Om de uitstoot te helpen terugdringen in de IJmond, worden er vanuit het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit diverse mogelijkheden verkend en en maatregelen uitgevoerd. Voor binnenvaart en havens wordt ingezet op de omvorming naar een schone logistieke sector, het toepassen van walstroom en het gebruik van schonere motoren en brandstoffen.

Lees hieronder meer.

Uitbreiden mogelijkheid tot gebruik van walstroom

Het gebruik van walstroom door zee- en binnenvaartschepen vermindert geluidsbelasting en uitstoot van schadelijke stoffen zoals roet, fijnstof en stikstof. Vanaf 1 januari 2030 moeten container- en passagiersschepen die in EU-havens afmeren voor energieverbruik aan boord schone stroom gebruiken. Bijvoorbeeld door accu’s aan boord van het schip. Of door gebruik te maken van stroom op de kades (walstroom). Uitgezonderd zijn schepen die minder dan twee uur van een ligplaats gebruik maken.

Een aantal havens in de IJmond zijn al deels voorzien van walstroom. Met name de binnenvaart en visserij maken daar gebruik van. Ook voor zeeschepen en cruisevaart moeten er in de toekomst voldoende voorzieningen zijn om van de walstroom gebruik te kunnen maken. De zeehavens Beverwijk en IJmuiden werken hier aan, samen met de gemeenten en belanghebbende partijen. Hier worden subsidies voor aangevraagd.

Toezicht en handhaving op roetuitstoot door schepen

Samen met Port of Amsterdam wordt er gewerkt aan het terugdringen van roetuitstoot door schepen in het gebied. Schepen krijgen voorlichting over de roetuitstoot en hoelang deze maximaal mag duren. Als de schepen zich niet aan de regels houden, krijgen zij een waarschuwing of daarna een boete.

Aanpak roetuitstoot in het Noordzeekanaalgebied

Scherper vergunnen van particuliere kades

Bedrijven met een eigen kade die schepen ontvangen moeten daar een vergunning voor hebben of aan algemene regels voldoen. Alleen voor bedrijven met een vergunning bestaat er een mogelijkheid om een walstroomverplichting op te nemen. Deze vergunningen worden opnieuw beoordeeld en daarbij wordt gekeken of een vergunning kan worden aangescherpt op het verplichten van walstroom.

Terug naar - programma Gezondheid en Luchtkwaliteit