Wegverkeer

De lucht in de IJmond wordt ook vervuild door de uitstoot van wegverkeer. Vooral de (oudere) dieselvoertuigen zorgen voor vervuiling. Vanuit zowel de provincie als de IJmondgemeenten lopen er diverse programma’s, om het gebruik van de fiets en schoon openbaar vervoer te stimuleren boven het gebruik van de auto.

Ook vanuit het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit wordt er ingezet op het verduurzamen van de mobiliteit in de regio, via samenwerking met IJmond Bereikbaar.

Wat wordt er zoal gedaan? Hieronder lees je er meer over.

Meten van luchtvervuiling door (weg)verkeer

In de IJmond wordt er op diverse plekken met meetbuisjes stikstofdioxide gemeten. Dat is een gas dat in Nederland grotendeels door het autoverkeer wordt geproduceerd. Veel stikstofdioxide betekent extra fijnstof in de lucht en daarmee een gezondheidsrisico.

Meten is van belang, zodat de juiste maatregelen kunnen worden getroffen als dat nodig is.
De bevindingen van de meetbuisjes zijn te volgen via de website van luchtmeetnet.

Ga naar Luchtmeetnet

Het gebruik van de fiets stimuleren

Veel inwoners in de IJmond wonen op fietsbare afstand van hun werk. Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen werken met Provincie Noord-Holland en IJmond Bereikbaar aan maatregelen die het aantrekkelijker maken om de fiets te pakken in plaats van de auto.

Een voorbeeld is het realiseren van een doorfietsroute in de IJmond. De route zorgt voor een betere bereikbaarheid van woon-werklocaties binnen de regio. Een aantal trajecten is klaar, maar er moeten nog veel verbeteringen worden doorgevoerd. De komende jaren wordt er verder gewerkt aan de doorfietsroute.

Lees meer over de doorfietsroute in de IJmond

Verduurzamen woon-werkverkeer van bedrijven

Er wordt nog veel met de auto naar het werk gereisd. In de IJmond wordt er door de gemeenten gewerkt aan oplossingen om het woon-werkverkeer verder te verduurzamen.
Zo worden er door IJmond Bereikbaar gratis mobiliteitsscans uitgevoerd bij bedrijven in de IJmond. De scans geven werkgevers inzicht in de hoeveelheid CO2 die wordt veroorzaakt door het reisgedrag van hun werknemers. Na de scan wordt er advies gegeven aan de werkgevers over wat zij kunnen doen om het reizen van en naar het werk te verduurzamen of hun mobiliteitsbeleid anders in te richten.

Lees meer over de mobiliteitsscan

Terug naar - programma Gezondheid en Luchtkwaliteit