Broedseizoen en vuurwerk

In de provincie Noord-Holland is het niet toegestaan om tijdens het broedseizoen in de Noord-Hollandse vogelrichtlijngebieden vuurwerk af te steken. Het broedseizoen begint op 1 maart en loopt tot 1 augustus.

Vuurwerkverbod tijdens broedseizoen

Organiseert u een evenement of activiteit waarbij u vuurwerk wilt afsteken? Houd dan rekening met het broedseizoen. In de provincie Noord-Holland is het namelijk niet meer toegestaan om tijdens het broedseizoen in de Noord-Hollandse vogelrichtlijngebieden vuurwerk af te steken. Het broedseizoen begint op 1 maart en loopt tot 1 augustus. Het verbod is een belangrijke stap in de verdere bescherming van kwetsbare flora en fauna. (maart 2019)

Voorheen kon de provincie maximaal 12 keer per jaar vuurwerkvergunningen(verwijst naar een andere website) verlenen voor het afsteken van professioneel vuurwerk.

Bedreigde en beschermde vogelsoorten

Vogelrichtlijngebieden zijn plekken waar bedreigde en beschermde vogelsoorten, zoals de roerdomp, de lepelaar of de dwergstern, leven. In heel Noord-Holland, vooral aan de kust, zijn deze gebieden te vinden. Aangemerkt zijn onder andere de Oostelijke Vechtplassen, Zwanenwater & Pettemerduinen, Polder Zeevang en Twiske. Noord-Holland is van groot belang voor weidevogels, maar ook moeras- en duinvogels. Uit de recent verschenen biodiversiteitsmonitor blijkt dat soorten als de tapuit en de grutto het nog steeds moeilijk hebben en in aantal afnemen.