Onderzoek PFAS in duingebied

Onderzoek naar PFAS in duingebied: altijd aanvullend onderzoek naar kwaliteit bij (her)gebruik bodem

Omgevingsdienst IJmond stelt voor haar gemeenten een bodemkwaliteitskaart (BKK) op. Dit is een kaart waarin de gemiddelde bodemkwaliteit van de toplaag (bovenste 2 meter) in een gebied te zien is. Deze kaart wordt gebruikt door bedrijven en organisaties die de bodem willen verplaatsen of (her)gebruiken.

Verder onderzoek naar wisselende gehaltes PFAS in duingebied afgerond

Bij onderzoek voor de BKK is gebleken dat in de kuststrook sterk wisselende gehaltes PFAS voorkomen, met name PFOS. Om die reden is verder onderzoek gedaan naar PFAS in het duingebied. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van Omgevingsdienst IJmond en mede gefinancierd door Provincie Noord-Holland en PWN.

Uitkomst: altijd aanvullend onderzoek bij (her)gebruik bodem uit duingebied

Omdat we in het duingebied sterk wisselende gehaltes PFAS in de grond zien, is het bij (her)gebruik of verplaatsing van grond altijd nodig om aanvullend onderzoek te doen. Zo kan besloten worden of de grond ergens anders gebruikt kan worden, zonder dat dat gebied (meer) vervuild wordt.

PFAS en gezondheid

Of PFAS een gezondheidsrisico oplevert heeft te maken met de hoeveelheid die iemand inademt, aanraakt of inslikt. En met hoe vaak of hoe lang dit contact duurt. De GGD verwacht in het duingebied van Heemskerk tot Zandvoort geen directe gezondheidseffecten voor wandelaars en fietsers.

PFAS: verzamelnaam voor chemische stoffen

Sinds 2019 staat PFAS landelijk op de agenda. PFAS is een verzamelnaam voor bepaalde chemische stoffen die door de mens gemaakt zijn. Ze worden gebruikt in onder andere textiel, waterafstotende sprays voor schoenen en blusschuim. PFAS komen in het milieu terecht via producten die we gebruiken en door de uitstoot en lozingen van fabrieken.

Meer informatie