Vliegverkeer


Schiphol

Schiphol neemt een prominente plek in binnen ons werkgebied. Diverse gemeenten liggen onder aan- en uitvliegroutes van Schiphol. Het vliegen over de gemeenten heeft gevolgen voor de leefomgeving. Gemeenten werken samen in hun streven de hinder voor de regio beperkt te houden. Op deze pagina vindt u informatie en links over dit dossier.

Bestuurlijke agenda

De negen gemeenten hebben via een Bestuurlijke Agenda (pdf, 1.7 MB) (pdf, 1.7 MB) vastgelegd op welke wijze zij gezamenlijk inzetten op hinderbeperking. Via deze agenda geven bestuurders naast geluidhinder ook aandacht aan veiligheid, luchtverontreiniging, wonen en vliegen en de communicatie met bewoners. Het gaat hier niet om eigen vastgesteld beleid van de deelnemende gemeenten, maar om de inzet in het bestuurlijke circuit in de Omgevingsraad Schiphol. Daarnaast richten de gemeente zich binnen de agenda zich vooral op punten die niet expliciet in het Aldersakkoord(verwijst naar een andere website) staan vermeld.

Wie is wie?

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen hebben ongeveer gelijklopende belangen waar het gaat om hinderbeperking. De IJmond en Midden-Kennemerland liggen vooral onder aan- en uitvliegroute van de Polderbaan. Dit is bijna geheel ‘buitengebied’ waar het vlieghinder betreft. Het buitengebied is het gebied tussen de 58 en 48 Lden geluidscontour (zie afbeelding).

Waar meld ik wat?

Wij hebben een aantal websites voor u geselecteerd waar u alle belangrijke informatie vindt over (de effecten van) het vliegverkeer. Het zijn de websites van Bezoekbas, Omgevingsraad Schiphol, Rijksoverheid en LVNL.

Vragen, of indienen hindermelding

Ondervindt u hinder van vliegtuiggeluid? U kunt hierover een melding indienen bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(verwijst naar een andere website), oftewel Bas. Bas is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS).

Op de site van Bezoekbas.nl(verwijst naar een andere website) heeft u direct toegang tot achtergrondinformatie rondom Schiphol, informatie over baan- en routegebruik en meer informatie over vliegtuiggeluid. Wanneer u uw hindermelding indient bij BAS wordt deze ook opgenomen in de statistieken en klachtenoverzichten.

Bezoekbas

Meetpunten

Na de ingebruikname van de Polderbaan ontstond er een toename van geluid, veroorzaakt door vliegverkeer. Om zicht te houden op het geluid van vliegverkeer, heeft Schiphol in de regio diverse meetpunten geplaatst.

De meetpunten staan onder meer in Assendelft, Castricum, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Hoofddorp, Limmen, Oostzaan, Spaarndam, Uitgeest, Velsen Noord, Velserbroek en Zaandam.

Voor rapportages van deze en andere meetpunten kunt u terecht op de website van NOMOS online(verwijst naar een andere website).

Bestuurlijke Agenda

De negen gemeenten hebben via een Bestuurlijke Agenda (pdf, 1.7 MB) vastgelegd op welke wijze zij gezamenlijk inzetten op hinderbeperking. Via deze agenda geven bestuurders naast geluidhinder ook aandacht aan veiligheid, luchtverontreiniging, wonen en vliegen en de communicatie met bewoners. Het gaat hier niet om eigen vastgesteld beleid van de deelnemende gemeenten, maar om de inzet in het bestuurlijke circuit in de Omgevingsraad Schiphol. Daarnaast richten de gemeente zich binnen de agenda zich vooral op punten die niet expliciet in het Aldersakkoord staan vermeld.