Subsidies


Subsidie is één van de drempelverlagers voor inwoners om energiemaatregelen te nemen en voor bedrijven om duurzaam te gaan ondernemen.

Een investering in duurzaamheidsmaatregelen is altijd een goede investering, ook als het om een groot bedrag gaat. De energiekosten gaan namelijk omlaag en de waarde van uw woning kan stijgen. Ook zorgt u dat u zich voorbereidt op de energietransitie, waarin we overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen.

Bekijk welke subsidie er voor u beschikbaar is, passend bij uw situatie.

Ondernemers

Ondernemers die investeren in duurzaam ondernemen kunnen in sommige gevallen aanspraak maken op subsidie. Op onderstaande sites vindt u de meest actuele informatie over financieringsmogelijkheden.

Inwoners

Maatschappelijke organisaties