Subsidies


Subsidies voor ondernemers en inwoners

Financiële hulp, zoals een subsidie, kan ervoor zorgen dat investeren in duurzaamheid makkelijker wordt. Het Rijk, de Provincie en lokale overheden hebben van tijd tot tijd subsidies beschikbaar.

Een investering in duurzaamheidsmaatregelen is altijd een goede investering, ook als het om een groot bedrag gaat. Het energieverbruik en dus de energierekening gaat omlaag. Ook kan de waarde van uw woning stijgen. U bereidt zich in ieder geval voor op de energietransitie, waarbij we volledig overgaan op duurzame energie en warmte.

Bekijk welke subsidie er voor u beschikbaar is, passend bij uw situatie.

Subsidies voor ondernemers

Via diverse regelingen is er subsidie beschikbaar voor onder andere investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie, investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en ontwikkeling en toepassing van innovatieve processen, producten en diensten, waarvan milieuvoordeel mag worden verwacht.

Welke belangrijke regelingen zijn nu beschikbaar?

Bent u in de IJmond gevestigd? Dan kan GreenBiz IJmond u helpen bij het aanvragen van onderstaande twee subsidieregelingen:

Bespaar in energiebesparende technieken

De Energie Investeringsaftrek is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. U bespaart op uw energiekosten én betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wilt u de Energie-investeringsaftrek aanvragen, vindt dan het stappenplan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Just Transition Fund IJmond

JTF-IJmond is een samenwerking tussen gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Velsen, Uitgeest en provincie Noord-Holland. Samen met relevante stakeholders is een regionaal transitieplan opgesteld. De grootste opgaven zijn het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. JTF-IJmond wordt mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de regio IJmond komt een bedrag van € 58,5 mln. beschikbaar. Meer weten, ga naar de projectpagina door op onderstaande link te klikken.

Andere mogelijke subsidies voor ondernemers

Wilt u weten of er andere subsidies voor uw investering beschikbaar zijn? Kijk dan op de volgende websites.

Subsidies voor inwoners

Subsidie kan helpen bij het treffen van duurzame maatregelen. Energiebesparende maatregelen leveren uiteindelijk altijd geld op, al kan de terugverdientijd een drempel zijn. Door subsidie vermindert de terugverdientijd. Maar welke subsidie is op dit moment beschikbaar en waar kan deze subsidie voor gebruikt worden?