Controles vuurwerkopslag en -verkoop 2020-2021

Gepubliceerd op 3 maart 2021

Hoe verliepen de vuurwerkcontroles en de verkoop daarvan in 2020? Naar aanleiding van de grootste vuurwerkramp die Nederland 20 jaar geleden in zijn greep hield, is in maart 2002 het Vuurwerkbesluit in werking getreden. Wet- en regelgeving rondom het in- en uitvoeren, opslaan, bewerken, afleveren, het voorhanden hebben en het afsteken van vuurwerk werd aangescherpt. Medewerker Omgevingsrecht bij Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond), Sonja Hoogkamer-Spierenburg weet er alles van.

Ruim 20 jaar geleden vond de grootste naoorlogse industriële ramp binnen Nederland plaats. Vuurwerkopslag S.E. Fireworks in Enschede ontploft midden in een woonwijk die volledig werd weggevaagd. 23 mensen sterven, 947 mensen raken gewond. Afgelopen vrijdag 26 februari zond BNN/Vara over deze gebeurtenis, de nasleep ervan en over de gevolgen: het aanscherpen van de regels, op NPO 2 om 22.15 uur de documentaire De Waarheid uit.

Hoe anders was het afgelopen jaar?

“Hoe anders was het in 2020? Voor velen niet het beste jaar”,” vertelt Sonja Hoogkamer. Dat geldt zeker voor het project Vuurwerk 2020-2021. “We startten vroeg, omdat er geen fysieke controles uitgevoerd konden worden, vanwege COVID-19 maatregelen. In april schreven we alle bedrijven al aan in ons werkgebied, om de benodigde vuurwerkdocumenten op te vragen. Toch haalden veel bedrijven de deadline van half november niet. Velen waren druk met het hoofd boven water te houden als gevolg van de coronapandemie,” aldus Sonja Hoogkamer.

Vuurwerkverbod: F1 categorie uitgezonderd

“Tja, en toen werd op 14 november 2020: het eenmalige vuurwerkverbod 2020-2021 was een feit.” Verkopen en afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling werd éénmalig verboden. Uitzondering hierop was het zogenaamde ‘fop- en schertsvuurwerk’, oftewel F1 categorie vuurwerk. Deze mag het gehele jaar door worden verkocht.” Hoogkamer vervolgt: “Vanaf het moment dat het vuurwerkverbod bekend werd gemaakt, stond mijn telefoon roodgloeiend. Wat mag wel, wat mag niet? Hoe gaat het met het vuurwerk dat we al hebben ingekocht?”

Tegemoetkoming in de kosten

Bedrijven in ons werkgebied zijn via een brief geïnformeerd. Zo konden winkeliers, importeurs en handelaren onder andere gebruik maken van een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Regelingen die beschikbaar gesteld zijn voor alle sectoren die geraakt werden door de coronapandemie. De overheid heeft hier zo'n € 40 miljoen voor uitgetrokken. Ook is er een financiële vergoeding voor veilige opslag van niet verkocht vuurwerk en het transport naar veilige opslaglocaties beschikbaar gesteld.

Lockdown en opmaat voor 2021

Dinsdag 15 december 00.00 uur 2020 ging ons hele land op slot. Ook vuurwerkverkooppunten moesten per direct dicht. Uitzonderingen waren levensmiddelenwinkels en zogenoemde essentiële winkels waaronder, naar later bleek, ook bouwmarkten, ijzerwaren- en doe-het-zelfwinkels. De laatste twee mochten hierdoor uiteindelijk wél F1 categorie vuurwerk verkopen. Sonja vertelt: “Hier kwamen ook veel vragen over van ondernemers. Het antwoord was simpel: Geen essentiële winkel, dan geen vuurwerk verkoop. Ook geen online-verkoop en dus ook niet afhalen.” Uiteindelijk hebben de vuurwerkverkooppunten binnen ons werkgebied, op een enkele uitzondering na, zich hier netjes aan gehouden. “Al waren ze het er niet allemaal mee eens.” Vanaf het vuurwerkverbod tot en met de algehele lockdown is veel samengewerkt, getelefoneerd en gemaild met de landelijk coördinator vuurwerk voor onze regio, die werkzaam is bij Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied (ODNZKG).

Vuurwerkboekhouding voor uw veiligheid

“In januari 2021 hebben we alle verkooppunten aangeschreven om de boekhouding over het jaar 2020-2021 in te dienen. We wilden toch wel weten wat er is ingekocht, retour gezonden, verkocht (F1 categorie) en wat er nog in de bunkers aanwezig is.” Aan dit verzoek hebben alle bedrijven inmiddels voldaan. De gehele vuurwerkboekhouding is weer bijgewerkt. Het overzicht is ook gedeeld met de brandweer. “Ondanks dat in 2020 geen fysieke voorcontroles én geen controles tijdens de verkoopdagen zijn uitgevoerd, hebben we meer dan werk genoeg gehad aan het vuurwerkproject. Op naar 2021!” eindigt Sonja haar verhaal.

Subsidie voor 2021 beschikbaar

Ook dit jaar stelt het Rijk weer subsidie beschikbaar voor bedrijven. ODIJmond informeert pro-actief verkooppunten in haar werkgebied hierover. De regeling wordt hoogstwaarschijnlijk per 31 maart 2021 van kracht.

Meer weten? Ga naar www.odijmond.nl/vuurwerk