Milieu melding of klacht


Milieu (overlast)melding of klacht

Wij houden, samen met andere instanties, toezicht op de kwaliteit van de leefomgeving in onze regio. Onze inspecteurs controleren regelmatig of bedrijven zich aan de wetgeving houden. Denk daarbij aan overlastmeldingen over geur, geluid, bodem(verontreiniging), asbest, bouw, licht.

Signaleert u situaties bij bedrijven die een gevaar kunnen opleveren voor het milieu, of ervaart u hinder van een bedrijf, dan kunt u dit bij ons melden. Onze inspecteurs onderzoeken vervolgens of zij de klacht kunnen oplossen.

Klik hieronder op Milieumelding of klacht om een melding te doen.

Meldingen BRZO- en IPPC (Rie) bedrijven, waaronder Tata Steel

Wij behandelen milieuklachten die worden veroorzaakt door bedrijven. Maar wanneer het gaat over risicovolle bedrijven (zoals Tata Steel), dan is Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied het bevoegd gezag.

Hieronder vindt u een document met een overzicht van deze bedrijven. Dit document kunt u downloaden.