Overlast door laagfrequent geluid

Namens gemeenten in ons werkgebied behandelen wij milieuklachten. Veel van deze klachten gaan over geluid en geluidoverlast. Bijvoorbeeld door live-muziek in de buurt, of door evenementen. Deze geluidsklachten zijn vaak tijdelijk van aard. Geluidklachten kunnen ook ontstaan door nabijgelegen industrie. Wanneer wij aan de een geluidklacht ontvangen over een specifiek bedrijf, bezoeken wij altijd het bedrijf om samen met de ondernemer tot een oplossing te komen.

Bronnen laagfrequent geluid

In sommige gevallen ervaren inwoners ook overlast door laagfrequent geluid. Bronnen hiervan zijn divers. Binnenshuis kan het onder meer gaan om wasmachines, koelkasten, ventilatoren, verwarmingspompen, liftmotoren en koelcompressoren. Bronnen buitenshuis zijn bijvoorbeeld dieselmotoren van zwaar vrachtverkeer, motoren van boten en vliegtuigen, transformatoren en koelinstallaties. De meeste mensen zoeken de bron van laagfrequent geluid dicht bij huis, maar zelfs een bron op enkele kilometers afstand kan hinder veroorzaken.

Uitvoeren van metingen

Overlast als gevolg van laagfrequent geluid is enorm vervelend. Omdat laagfrequent geluid lastig met geluidmeetapparatuur is ‘te vangen’, is het vaak ook lastig om de bron te lokaliseren. Daarnaast komt het ook voor dat niet iedereen het geluid waarneemt. Wanneer wij meerdere meldingen uit een bepaalde omgeving ontvangen, proberen wij via een geluidmeting een eventuele bron te lokaliseren. Daarbij is de informatie, die wij van melders ontvangen, belangrijk. Mogelijk hebben zij een vermoeden van de bron van het geluid. Hoe meer mensen last hebben van het geluid, hoe groter de kans daarom dat er een bron wordt gevonden. Door metingen te verrichten bij het aan- en uitzetten van de mogelijke bron(nen) gaan wij na of dit vermoeden klopt.

Wettelijke mogelijkheden

Wanneer blijkt dat de bron zich buiten de woning bevindt, dan is het nog maar de vraag of het mogelijk is om de geluidhinder te beperken of op te heffen. Er bestaan namelijk nog geen wettelijke normen voor laagfrequent geluid. Dit betekent dat wanneer een bron wordt aangetoond, er geen wettelijke mogelijkheden zijn om maatregelen af te dwingen. Alleen wanneer de normen voor ‘gewoon geluid’ worden overschreden, kunnen aanpassingen opgelegd worden. Kortom het uitvoeren van metingen leidt slechts in een beperkt aantal gevallen tot een gewenste oplossing.

Zelf maatregelen nemen

Ervaart u overlast door laagfrequent geluid? Ga dan eerst op zoek naar een mogelijke bron binnenshuis. Zet diverse apparaten binnen uw woning uit ’s nachts en kijk of dat helpt. Wanneer u zeker weet dat de bron buitenshuis ligt, neem dan contact op met ons. Wanneer wij diverse meldingen ontvangen vanuit uw omgeving, zullen wij onderzoeken waar de bron vandaan zou kunnen komen. Wanneer de bron naastgelegen industrie is, dan nemen wij contact op met het bedrijf om te kijken of er een oplossing is. Helaas komt het ook in de praktijk voor dat wij geen geluid waarnemen, terwijl u dat wel doet. In dit geval is het verstandig om te achterhalen of u het geluid ook elders hoort. Hoort u het geluid bijvoorbeeld ook ’s nachts wanneer u op vakantie bent?

Gezondheidseffecten

Heeft u altijd en overal last van laag frequent geluid, dat niemand anders hoort, dan is het belangrijk dit serieus te nemen. Laagfrequente geluiden kunnen ook ontstaan door een ziekte of een verandering in het normaal functioneren van het menselijk lichaam. In dit geval spreken wij over tinnitus. Bij tinnitus is sprake van het horen van geluiden die niet van buiten komen maar in het lichaam zelf ontstaan. Het wordt vaak aangeduid met het woord oorsuizen, al is deze term niet helemaal volledig. Men kan zowel hoogfrequente geluiden (piepend, fluitend, suizend) als laagfrequente geluiden (brommend, kloppend, ruisend) horen. Ook ervaren mensen het geluid niet altijd in hun oren, maar ook wel in hun hoofd. Beschadigingen in het laatste gedeelte van het gehoororgaan of veranderingen in de zenuwbanen of de hersenen zijn er de oorzaak van. Ook spiertjes rond het oor die zich samentrekken of problemen in het middenoor kunnen tinnitusklachten veroorzaken. Andere oorzaken van tinnitus zijn aandoeningen aan bloedvaten in het hoofd of een hoge bloeddruk, die een kloppend of tikkend geluid in het ritme van de hartslag veroorzaken. Deze uiterste situatie is uiteraard de minst prettige uitkomst. Daarom is het voor de meeste mensen een opluchting als het geluid wordt gemeten en, in het ideale geval, de bron wordt gevonden.

Omgaan met tinnitus

Vermoed u dat u te maken heeft met tinnitus? Vraag dan aan de huisarts een verwijzing voor de Keel-, Neus- en Oorarts (KNO-arts). Wanneer het geluid niet meer weggaat, zorg dan voor extra geluid. Veel mensen die last hebben van laagfrequent geluid zijn stilteliefhebbers. Door te zorgen voor extra (niet te hard) geluid in de woning, bijvoorbeeld een tikkende wekker of het aanzetten van een radio tijdens het in slaap vallen, kan het geluid wegvallen tegen het extra geluid. In het uiterste geval is het advies om de hinder te accepteren. U kunt, hoe lastig ook, proberen om de hinder ervan naar de achtergrond te verschuiven. Hierbij gaat het om het herkennen van en leren omgaan met de hinder en de eigen reacties hierop.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over laagfrequent geluid? Bekijk dan eens onderstaande pagina’s: