Overige klachten


Meldingen bij andere overheidsinstanties

Diverse soorten meldingen

Wanneer u hieronder op een van de knoppen klikt vindt u meer informatie over de volgende vier milieu onderwerpen.

Asbest vrijgekomen

Wij staan voor een veilige woon- en werkomgeving. U kunt daarbij helpen. Ziet u een sloop of verbouwing en vermoedt u dat het gaat om een pand van vóór 1994? Meld dit dan via asbest@odijmond.nl
Klik hieronder op de link om meer te lezen over het verwijderen van asbest en de regels maar ook de risico's die daarbij komen kijken.

Overlast houtstook

Een barbecue in de zomer of een houtkachel in de winter. Het hele jaar door kunt u overlast ervaren door houtrook. Maar wat kunt u doen tegen deze overlast, of hoe voorkomt u overlast voor uw omgeving? Klik op de link hieronder om meer te lezen.

Laagfrequent geluid

Ervaart u hinder van laagfrequent geluid, zoals een bromtoon die niet door iedereen wordt waargenomen? Wanneer wij meerdere meldingen uit een bepaalde omgeving ontvangen, proberen wij via een geluidmeting een eventuele bron te lokaliseren.

Meeuwenoverlast

Vooral in de zomermaanden kunnen meeuwen overlast veroorzaken. Zij zijn door de Europese Vogelrichtlijn en de Flora- en faunawet beschermd. Daardoor is het lastig voor de gemeente om overlast goed tegen te gaan. Wat kunt u als inwoner zelf doen aan meeuwenoverlast?

Industrie met risico op zware ongevallen

Er is een aantal bedrijven in ons werkgebied die niet onder ons gezag, maar onder het gezag van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

De lijst met deze bedrijven vindt u op de pagina Milieumelding onder het kopje "Meldingen BRZO- en IPPC (Rie) bedrijven, waaronder Tata Steel".

Melding ongewoon voorval

Incidenteel kunnen zich bij bedrijven ongewone voorvallen voordoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om branden of situaties waarbij stoffen vrijkomen die een nadelig gevolg voor het milieu kunnen hebben of hebben gehad. Deze incidenten kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is direct ingrijpen noodzakelijk.