Woon- en leefomgeving

Naast vervuiling door industrie en wegverkeer, draagt ook luchtvervuiling uit woningen voor een groot gedeelte bij aan gezondheidsschade. Speciale aandacht is nodig voor de gevoelige groepen, zoals kinderen en ouderen. Maar ook mensen met bestaande luchtwegaandoeningen en hart- en vaataandoeningen zijn extra gevoelig voor de effecten van luchtverontreiniging die veroorzaakt worden in de directe leefomgeving.

Een voorbeeld van luchtvervuiling uit woningen is houtrook. In houtrook zitten veel schadelijke stoffen, zoals fijnstof, koolmonoxide, vluchtige organische stoffen, PAKs* en roet. Een deel van die stoffen kan kanker veroorzaken.

Volgens het RIVM heeft wetenschappelijk onderzoek bevestigd dat houtrook leidt tot gezondheidsklachten. Inademen van houtrook kan vooral leiden tot kortademigheid in rust en extra medicijngebruik voor luchtwegklachten.

IJmondgemeenten werken onder andere met inwoners en GGD Kennemerland aan mogelijkheden om de schadelijke effecten van luchtverontreiniging in de samenleving te beperken. Ook vanuit het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit is hier aandacht voor. Een richting waaraan gedacht wordt is het opstellen van (lokale) regels voor particulieren die hout stoken.

Informatiecampagne houtstook: 'stook bewust maar liever niet'

Tijdens het stookseizoen 2023-2024 wordt er in de IJmond een communicatiecampagne uitgevoerd om inwoners te informeren en bewust te maken van hun stookgedrag en het effect op de luchtkwaliteit. Ook zal de stookalert en de stookwijzer gepromoot worden. Vanuit de landelijke overheid komt er ook een communicatiecampagne.

Houtpellets met vlammen. Houtblokken op de achtergrond.

Lees meer:

Terug naar - programma Gezondheid en Luchtkwaliteit

* PAK’s zijn Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. Deze stoffen zijn schadelijk en kankerverwekkend.