Milieubeleid

Gemeenten zijn voor een aantal milieuthema's vrij om een eigen beleid te bepalen. Wij bereiden het milieubeleid voor van diverse gemeenten in ons werkgebied. De uiteindelijke vaststelling van het beleid gebeurt door de gemeenteraad. Verder adviseren wij over de milieuaspecten van diverse ruimtelijke plannen.