Milieubeleid

Gemeenten zijn voor een aantal milieuthema's vrij om een eigen beleid te bepalen. Omgevingsdienst IJmond bereidt het milieubeleid voor van diverse gemeenten in ons werkgebied. De uiteindelijke vaststelling van het beleid gebeurt door de gemeenteraad. Verder adviseren wij over de milieuaspecten van diverse ruimtelijke plannen.


Milieubeleidsplan Beverwijk 2021 - 2024

Momenteel werken Omgevingsdienst IJmond en gemeente Beverwijk aan het vernieuwde Milieubeleidsplan Beverwijk.