Energielabel C-verplichting kantoren


Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Gebouwen die niet aan deze verplichting voldoen mogen per 1 januari niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting is van belang voor het behalen van de landelijke klimaatdoelen en staat in het Bouwbesluit 2012. Vanaf 1 januari 2023 kan er gecontroleerd worden of uw pand voorzien is van een energielabel C of beter. Huurt u het kantoor? Breng dan de eigenaar op de hoogte.

Hoe voldoe ik aan de energielabel C-verplichting?

U voldoet aan de energielabel C-verplichting wanneer uw pand aan de eisen van het label voldoet én u een geregistreerd label heeft.

Is de verplichting voor uw kantoor van toepassing?

Met de beslisboom en de voorbeelden van praktijksituaties kunt u dat beoordelen.

Gemeente Haarlem, Beverwijk en Velsen bieden pandeigenaren quickscans aan

In gemeente Haarlem, gemeente Beverwijk en gemeente Velsen verzorgt adviesbureau Klimaatroute quikscans voor pandeigenaren. Deze vraagt u aan via info@klimaatroute.nl of 020-7009438. Eén van de energieadviseurs neemt dan contact met u op voor het maken van een afspraak voor een quickscan van uw bedrijf. Meld u snel aan!

Laat uw energielabel op tijd registreren

Voldoet uw kantoor al aan energielabel C voldoet? Dan hoeft u alleen uw energielabel C te laten registreren door een EP-U gecertificeerde adviseur. Deze adviseur kunt u vinden via www.ep-online.nl. Let op: een registratie brengt kosten met zich mee.

Wanneer uw kantoor (nog) niet aan energielabel C voldoet

Wanneer uw kantoor (nog) niet aan energielabel C voldoet, is het nodig duurzame maatregelen te treffen. Zo kunt u de energiezuinigheid van uw pand verbeteren.

Op rvo.nl vindt u informatie om in vier stappen tot energielabel C te komen

Wetgeving: Bouwbesluit 2012

Deze verplichting is van belang voor het behalen van de landelijke klimaatdoelen en staat in het Bouwbesluit 2012. Na invoering van de Omgevingswet is de verplichting te vinden in artikel 3.87 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Vanaf 1 januari 2023 kan er gecontroleerd worden of uw pand voorzien is van een energielabel C of beter. Wanneer er bij controle wordt geconstateerd dat er niet wordt voldaan aan artikel 5.11 van het Bouwbesluit 2012 kan er een toezichtstraject worden opgestart.