milieudienst IJmond

ACTUEEL

Actueel
Luchtkwaliteit in de IJmond
 • Luchtkwaliteit in de IJmond

  In de IJmond leggen zware industrie, weg-, rail- en vliegverkeer en scheepvaart een zware druk op onze luchtkwaliteit. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar ook oog te houden voor economische groei werken de IJmondgemeenten samen in het Platform Milieu en Gezondheid. Lees hier meer over in ons dossier luchtkwaliteit.

Subsidiemogelijkheden
 • Subsidiemogelijkheden

  Veelal maakt subsidie het voor particulieren interessant om energiemaatregelen te nemen en voor bedrijven om duurzaam te ondernemen. Hoewel de slimme maatregelen uiteindelijk meer opleveren dan conventionele, is de terugverdientijd vaak een drempel. Subsidie zorgt voor een kortere terugverdientijd. Wij informeren u over de beschikbare subsidies.

 • Energietop

  Kom op donderdag 18 juni naar de Energietop in het Thalia Theater in IJmuiden. De Energietop brengt de overheid, het bedrijfsleven en semioverheid bij elkaar. Via presentaties, thematafels en discussies willen wij samen met de deelnemers komen tot een actieplan voor de uitrol van energiebesparende maatregelen.

  Bedrijven die willen deelnemen kunnen zich op deze pagina aanmelden. Wees er op tijd bij, want er is plaats voor 150 ondernemers!

  Geef ook aan welke thematafel uw voorkeur heeft. De thema’s zijn divers; schoolgebouwen, maatschappelijk vastgoed, openbare verlichting, warmtenet, bedrijventerreinen en bestaande bouw (woningen). Elke thematafel wordt begeleid door een gastheer, veelal een bestuurder uit de regio en een expert uit de betreffende branche. Zij zorgen ervoor dat wordt toegewerkt naar een concreet actieplan, waarin aandacht is voor financiering, follow-up, planning en haalbaarheid.

  Programma

  Aanmelden

banner zonne-energie

U staat op het punt om een zonnepaneel aan te schaffen, maar hoe selecteert u de paneel met de beste kwaliteit voor de beste prijs? Route du Soleil heeft voor u het voorwerk verricht. Ga voor meer informatie direct naar de website van Route du Soleil: www.routedusoleil.nl.