milieudienst IJmond

ACTUEEL

Actueel
Luchtkwaliteit in de IJmond
 • Luchtkwaliteit in de IJmond

  In de IJmond leggen zware industrie, weg-, rail- en vliegverkeer en scheepvaart een zware druk op onze luchtkwaliteit. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar ook oog te houden voor economische groei werken de IJmondgemeenten samen in het Platform Milieu en Gezondheid. Lees hier meer over in ons dossier luchtkwaliteit.

Subsidiemogelijkheden
 • Subsidiemogelijkheden

  Veelal maakt subsidie het voor particulieren interessant om energiemaatregelen te nemen en voor bedrijven om duurzaam te ondernemen. Hoewel de slimme maatregelen uiteindelijk meer opleveren dan conventionele, is de terugverdientijd vaak een drempel. Subsidie zorgt voor een kortere terugverdientijd. Wij informeren u over de beschikbare subsidies.

Omgevingsdienst IJmond
 • Nieuwe naam

  Per 1 februari zijn wij verdergegaan onder een nieuwe naam:

  Omgevingsdienst IJmond

  Onder onze nieuwe naam voeren wij voor achttien gemeenten en de provincie Noord-Holland taken uit op het gebied van milieuvergunningverlening. Wij controleren bedrijven op bouw-, milieu- en brandveiligheidsregels. Daarnaast hebben wij milieuspecialisten op het gebied van asbest, bodem, veiligheid en geluid en zetten wij met het milieubeleid in op thema’s als luchtkwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid.

  Samen werken wij aan een leefbare, veilige en duurzame omgeving

  Bezoekadres, telefoonnummers en contactpersonen blijven gelijk. Onze e-mailadressen veranderen van @milieudienst-ijmond.nl naar @odijmond.nl. Ook onze website is vanaf 1 februari te bereiken via odijmond.nl.

  Meer informatie

banner zonne-energie

U staat op het punt om een zonnepaneel aan te schaffen, maar hoe selecteert u de paneel met de beste kwaliteit voor de beste prijs? Route du Soleil heeft voor u het voorwerk verricht. Ga voor meer informatie direct naar de website van Route du Soleil: www.routedusoleil.nl.