Archief vergunningen Circuitpark Zandvoort


Vergunningen t.b.v. aanpassing Circuit Park Zandvoort

Bekendmaking beleidsregel “Toetsingsprotocol beoordeling tonaal geluid CPZ tijdens reguliere dagen"

Besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van twee tribunes

(In verband met de grootte van het bestand is de aanvullende notitie FA 4287-92-NO-005, Peutz, 1-12-2020 enkel op aanvraag beschikbaar.)

Besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van halfverharding nabij locaties T4 en T6

Besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van 2 voetgangerstunnels op het circuit

Publicatie: 5 december 2019

(In verband met de grootte van het bestand is de aanvraag omgevingsvergunning (aspect bouwen) voetgangerstunnels bij CZ op aanvraag beschikbaar.)

Besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor het egaliseren van de grond ter hoogte van locatie 4 en 6 ten behoeve van het optimaliseren van het circuitgebied in Circuit Zandvoort